Triple Jeopardy Training Toolkit

x

Join the Jewish response to the refugee crisis.

 

 

Protecting At-Risk Refugee Survivors of Sexual and Gender-based Violence

Refugees around the world are vulnerable to sexual and gender-based violence (SGBV). There is increasing awareness that certain refugees, including older people, people with disabilities, male survivors and sexual minorities, are often unable to access SGBV prevention and response services. Alongside the severe emotional and physical after-effects of SGBV, shame and fear prevent many from disclosing their experiences to aid workers. A deeper challenge is the stigma and discrimination that these refugees face when seeking community protection and medical, legal and social services. Compounding matters, refugee aid agencies providing SGBV services do not actively reach out to these at-risk refugees for programs and activities that may foster empowerment and reduce the risk of violence. These barriers make their access to safe shelter, appropriate medical and mental health care, employment and other key services close to impossible.

This project was made possible through a gift of the United States Government.

Triple Jeopardy Project

HIAS’ 2014 report, Triple Jeopardy: Protecting At-Risk Refugee Survivors of Sexual and Gender-Based Violence, based on more than 200 interviews, identifies protection gaps, best practices and key recommendations to improve services for at-risk refugee survivors of SGBV. In 2015 and 2016 – to implement report recommendations – HIAS conducted “Training of Trainer” (TOT) workshops and follow-on trainings in Chad, Kenya, South Africa and Uganda.

 • English
 • Somali
 • Arabic
 • Swahili
 • French
 • Spanish
 • Videos

How to Use this Toolkit

The modules in this toolkit can be mixed and matched to suit the training needs of participants. Each module includes a PowerPoint presentation, Facilitator’s Guide, and relevant films or handouts.
1. Choose how much time you have. We have provided agendas for half-day, one- or two-day trainings.
2. Choose your topic. You can conduct a general training on all at-risk refugee groups, or you can focus specifically on older people, people with disabilities, male survivors or sexual minorities.
3. Choose your language. All modules are available in English, and a subset are available in Arabic, French, Kiswahili, Somali and Spanish.
4. Download your agenda and modules, review the Facilitator’s Guide, prepare your materials, and conduct your training.
5. Send us your feedback! Please send comments, questions, or technical issues to triplejeopardy@hias.org.

 

Refugee Populations At Risk

Agendas
Module 1: Findings and Recommendations
Instructor Guide | PPT
Module 2: Sex and Gender
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 3: Introduction to Sexual and Gender-Based Violence
Instructor Guide | PPT

Older Refugees

Agendas
Module 1: Understanding Aging
Instructor Guide | PPT 
Module 2: SGBV Against Older Refugees
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 3: Impact of SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 4: Response to SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 5: Working with Caregivers
Instructor Guide | PPT
Module 6: Inclusive SGBV Prevention
Instructor Guide | PPT
Module 7: Action Plan for Inclusive SGBV Prevention and Response
Instructor Guide | PPT 

Refugees with Disabilities

Agendas
Module 1: Understanding Disability
Instructor Guide | PPT
Module 2: SGBV Against Refugees with Disabilities
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 3: Impact of SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 4: Response to SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 5: Working with Caregivers
Instructor Guide | PPT
Module 6: Inclusive SGBV Prevention
Instructor Guide | PPT
Module 7: Action Plan for Inclusive SGBV Prevention and Response
Instructor Guide | PPT | Handout

Male Survivors

Agendas
Module 1: SGBV Against Male Survivors
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 2: Impact of SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 3: Response to SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 4: Working with Boy Survivors and their Families
Instructor Guide | PPT
Module 5: Inclusive SGBV Prevention
Instructor Guide | PPT
Module 6: Action Plan for Inclusive SGBV Prevention and Response
Instructor Guide | PPT

Sexual Minority Refugees

Agendas
Module 1: Understanding Sex, Gender and Sexual Orientation
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 2: SGBV Against Sexual Minority Refugees
Instructor Guide | PPT | Handout
Module 3: Impact of SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 4: Response to SGBV
Instructor Guide | PPT
Module 5: Inclusive SGBV Prevention
Instructor Guide | PPT
Module 6: Action Plan for Inclusive SGBV Prevention and Response
Instructor Guide | PPT

Jinsi ya kutumia Toolkit hii

Maadoyinka xidhmo qalabkan lagu qasi karaa oo kulan ku habboon baahiyaha tababarka ee ka qaybgalayaashu. Maado kasta waxaay so bandhigeysa PowerPoint, hagaha tababarayaasha, iyo filimada mise qoraaladan ku habboon.
1. Dooro inti muuda aad haysatid Waxaan ku siinay wax ajendayaasha nus-maalin, hal ama tababar laba maalmood.
2. Dooro mowducaada Waxaad samayn kartaa tababar guud oo ku saabsan dhammaan kooxaha halista ku jira qaxootiga, ama aad si gaar ah diiradda u saari karin on dadka waayeelka ah, dadka naafada ah, ka badbaaday lab ama laga tirada badan yahay galmada.
3. Dooro afkaada Maadoyinka oo dhan waxaa lagu heli karaa Ingiriisi, Carabi iyo Faransiis, iyo hoosaad ah ayaa laga heli karaa Soomaali iyo Kiswahili.
4. Degsa ajandaha iyo maadoyiinka, dib u eeg Hagaha Tababarayaasha, diyaariyo qalabkaada, ona subiisa tababarkaada.
5. Noso warceli! Fadlan kusoo dir fikrad, suala, mise arimaha farsamo triplejeopardy@hias.org.

 

Qaxootiga Halis Kujura

Maado 1: Natiijooyinka iyo Talooyinka
Hagaha Tababarayaasha | PPT
Maado 2: Galmada iyo Jinsiga
Hagaha Tababarayaasha | PPT | PPT | Handout
Maado 3: Hordhaca Rabshada Kusalysan Galmada iyo Jinsiga
Hagaha Tababarayaasha | PPT

طرق استخدام هذه الأدوات

الوحدات في مجموعة الأدوات هذه يمكن خلطها ومطابقتها لتتلائم مع الاحتياجات التدريبية للمشاركين. تتضمن كل وحدة عرض تقديمي بصيغة باور بوينت، ودليل الميسر، وأفلام أو نشرات ذات صلة.

 

 1. اختر كم من الوقت لديك. قدمنا أجندات لتدريبات نصف يوم أو يوم أو يومين.
 2. اختر موضوعك. يمكنك إجراء تدريبًا عامًا على لكافة مجموعات اللاجئين المعرضة للخطر، أو يمكنك التركيز بشكل محدد على كبار السن أو المعوقين أو الذكور الناجين أو الأقليات الجنسية.
 3. اختر لغتك. كافة الوحدات متوفرة باللغة الإنجليزية كما تتوفر مجموعة فرعية باللغة والعربية والفرنسية والإسبانية والصومالية والسواحيلية.
 4. قم بتنزيل الأجندة والوحدات خاصتك وراجع دليل الميسر وجهز موادك ونفذ تدريبك.
 5. أرسل إلينا آرائك تعليقاتك! يرجى إرسال التعليقات والأسئلة والأمور الفنية إلى triplejeopardy@hias.org.

 

السكان اللاجئين المعرضين للخطر

أجندات
الوحدة 1 – النتائج والتوصيات
دليل الميسر | PPT
الوحدة 2 - الجنس والنوع الاجتماعي (الجندر)
دليل الميسر | PPT | مذكرة
الوحدة 3 - مقدمة حول العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر)
دليل الميسر | PPT

اللاجئين الأكبر سنًا

أجندات
الدورة 1 - فهم الشيخوخة
دليل الميسر | PPT 
الدورة 2 - العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) ضد اللاجئين كبار السن
دليل الميسر | PPT | مذكرة
الدورة 3 - أثر العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) - اللاجئين كبار السن
دليل الميسر | PPT
الدورة 4 - الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) - اللاجئين كبار السن
دليل الميسر | PPT

اللاجئين ذوي الإعاقة

أجندات
الدورة 1 - فهم الإعاقة
دليل الميسر | PPT 
الدورة 2 - العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي ضد اللاجئين من ذوي الإعاقة
دليل الميسر | PPT | مذكرة
الدورة 3 - أثر العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين من ذوي الإعاقة
دليل الميسر | PPT
الدورة 4 - الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين من ذوي الإعاقة
دليل الميسر | PPT

اللاجئين الذكور

أجندات
الدورة 1 - العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي ضد اللاجئين الذكور
دليل الميسر | مذكرة 
الدورة 2 - أثر ا لعنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين الذكور
دليل الميسر | PPT
الدورة 3 - الاستجابة ل لعنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين الذكور
دليل الميسر | PPT
الدورة 4 - العمل مع الناجين من الأولاد وأسرهم
دليل الميسر | PPT

اللاجئين من الأقليات الجنسية

أجندات
الدورة 1 - فهم الجنس والنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي
دليل الميسر | PPT 
الدورة 2 - العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي ضد اللاجئين من الأقليات الجنسية
دليل الميسر | PPT | مذكرة
الدورة 3 - أثر العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين من الأقليات الجنسية
دليل الميسر | PPT
الدورة 4 - الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي - اللاجئين من الأقليات الجنسية
دليل الميسر | PPT

Jinsi ya kutumia Toolkit hii

Modyuli zilizo katika zana hii zinaweza kuchanganywa na kulinganishwa ili kuambatana na mahitaji ya mafunzo ya washirika. Kila modyuli inajumuisha maonyesho ya PowerPoint, Mwongozo wa Mwelekezo, na filamu au vitini muhimu.
1. Chagua muda ulio nao. Tumetoa ajenda za mafunzo ya siku nusu, siku moja au siku mbili.
2. Chagua mada yako. Unaweza kutekeleza mafunzo kwa ujumla kwa makundi yote ya wakimbizi walio hatarini, au unaweza kulenga hasa watu wazee, watu wenye ulemavu, manusura wanaume au makundi ya watu wenye mwelekezo wa kijinsia usio wa kawaida.
3. Chagua lugha yako. Modules wote ni inapatikana kwa lugha ya Kiingereza, na subset zinapatikana kwa lugha ya Kiarabu, Kifaransa, Kiswahili na Kisomali.
4. Pakua ajenda na madyuli zako, pitia Mwongozo wa Waelekezi, andaa nyenzo zako, na utekeleza mafunzo yako.
5. Tutumie maoni yako! Tafadhali tuma maoni, maswali, na matatizo ya kiufundi triplejeopardy@hias.org.

 

MAKUNDU YA WAKIMBIZI WALIO HATARINI

Ajenda
Module 1 - Matokeo ya Utafutaji na Mapendekezo
Faciliator Mwongozo | PPT
Module 2 - Aina ya Jinsia na Jinsia
Faciliator Mwongozo | PPT | Kitini
Module 3 - Utangulizi kwa Unyanyasaji wa Kingono na Kijinsia
Faciliator Mwongozo | PPT

Comment Utiliser cette Boite à Outils

Les modules de cette boîte à outils peuvent être mélangés et adaptés aux besoins de formation des participants. Chaque module comprend une présentation PowerPoint, un Guide pour le facilitateur et des films ou des présentations pertinent(e)s.
1. Choisissez combien de temps vous pouvez y accorder. Nous avons préparé des agendas pour des formations d'une demi-journée, d'une journée entière ou de deux jours.
2. Choisissez votre sujet. Vous pouvez organiser une formation générale sur tous les groupes de réfugiés à risque, ou vous pouvez vous concentrer spécifiquement sur les personnes âgées, les personnes handicapées, les survivants de sexe masculin ou les minorités sexuelles.
3. Choisissez votre langue. Tous les modules sont disponibles en anglais, et une portion de ces modules est également disponible en arabe, français, espagnol, kiswahili et somali.
4. Téléchargez votre agenda et vos modules, passez en revue le Guide du facilitateur, préparez vos documents et organisez votre formation.
5. Envoyez-nous vos commentaires ! Veuillez envoyer vos commentaires, questions ou problèmes techniques à triplejeopardy@hias.org.

 

POPULATIONS DE RÉFUGIÉS À RISQUE

Agendas
Module 1: Conclusions et Recommandations
Guide de l'instructeur | PPT
Module 2: Sexe et Genre
Guide de l'instructeur | PPT | Polycopié
Module 3: Introduction à la Violence Sexuelle et Sexiste
Guide de l'instructeur | PPT

RÉFUGIÉS ÂGÉS

Agendas
Module 1: Comprendre le Vieillissement
Guide de l'instructeur | PPT
Module 2: Violence Sexuelle et Sexiste Envers les Réfugiés Âgés
Guide de l'instructeur | PPT | Polycopié
Module 3: Impact de la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Âgés
Guide de l'instructeur | PPT
Module 4: Réponse à la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Âgés
Guide de l'instructeur | PPT

RÉFUGIÉS HANDICAPÉS

Agendas
Module 1: Comprendre les Handicaps
Guide de l'instructeur | PPT
Module 2: Violence Sexuelle et Sexiste Envers les Réfugiés Handicapés
Guide de l'instructeur | PPT | Polycopié
Module 3: Impact de la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Handicapés
Guide de l'instructeur | PPT
Module 4: Réponse à la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Handicapés
Guide de l'instructeur | PPT

RÉFUGIÉS DE SEXE MASCULIN

Agendas
Module 1: Comprendre les Actes de Violence Sexuelle et Sexiste Commis Envers les Réfugiés Hommes et Garçons
Guide de l'instructeur | PPT | Polycopié
Module 2: Impact de la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Masculins
Guide de l'instructeur | PPT
Module 3: Réponse à la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Masculins
Guide de l'instructeur | PPT
Module 4: Travailler avec des Garçons Survivants et leurs familles
Guide de l'instructeur | PPT

RÉFUGIÉS ISSUS DE MINORITÉS SEXUELLES

Agendas
Module 1: Comprendre l’Orientation Sexuelle et l’Identité de Genre
Guide de l'instructeur | PPT
Module 2: Violence Sexuelle et Sexiste Envers les Réfugiés issus de Minorités Sexuelles
Guide de l'instructeur | PPT | Polycopié
Module 3: Impact de la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés issus de Minorités Sexuelles
Guide de l'instructeur | PPT
Module 4: Réponse à la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés issus de Minorités Sexuelles
Guide de l'instructeur | PPT

Cómo Utilizar este Instrumental

Los módulos en este instrumental pueden mezclarse y combinarse para satisfacer las necesidades de capacitación de los participantes. Cada módulo incluye una presentación de PowerPoint, una Guía del Facilitador, y películas y material de apoyo relevantes.
1. Escoja el tiempo del que usted dispone. Hemos preparado agendas para capacitaciones de medio día, uno o dos días.
2. 1. Escoja su tema. Usted puede impartir una capacitación general acerca de todos los grupos en situación de riesgo; o puede enfocarse específicamente en personas mayores, personas con discapacidades, hombres sobrevivientes o minorías sexuales.
3. 1. Escoja su idioma. Todos los módulos están disponibles en inglés, y una parte está disponible en árabe, francés, somalí y kiswahili.
4. 1. Descargue su agenda y los módulos, revise la Guía del Facilitador, prepare sus materiales, y lleve a cabo su capacitación.
5. ¡Envíenos sus comentarios! Por favor envíe sus comentarios, preguntas o consultas técnicas a triplejeopardy@hias.org.

 

POBLACIONES DE REFUGIADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

Agenda
Módulo 1 : Hallazgos y Recomendaciones
Guía del instructor | PPT
Módulo 2 : Sexo y Género
Guía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 3 : Introducción a la Violencia Sexual y de Género
Guía del instructor | PPT

REFUGIADOS ADULTOS MAYORES

Agenda
Módulo 1 : Entendiendo el Envejecimiento
Guía del instructor | PPT
Módulo 2 : VSG en Contra de Refugiados Adultos Mayores
Guía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 3 : Impacto de la VSG – Refugiados Adultos Mayores
Guía del instructor | PPT
Módulo 4 : Respuesta a la VSG – Refugiados Adultos Mayores
Guía del instructor | PPT

REFUGIADOS CON DISCAPACIDADES

Agenda
Módulo 1 : Entendiendo la Discapacidad
Guía del instructor | PPT
Módulo 2 : VSG en Contra de Refugiados con Discapacidade
Guía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 3 : Impacto de la VSG – Refugiados con Discapacidades
Guía del instructor | PPT
Módulo 4 : Respuesta a la VSG – Refugiados con Discapacidades
Guía del instructor | PPT

REFUGIADOS MASCULINOS

Agendas
Módulo 1 : VSG en Contra de Refugiados Masculinos
IGuía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 2 : Impacto de la VSG – Refugiados Masculinos
Guía del instructor | PPT
Módulo 3 :  Respuesta a la VSG – Refugiados Masculinos
Guía del instructor | PPT
Módulo 4 : Trabajando con Niños Sobrevivientes y sus Familias
Guía del instructor | PPT

REFUGIADOS DE MINORÍAS SEXUALES

Agendas
Módulo 1 : Entendiendo el Sexo, el Género, la Identidad de Género, y la Orientación Sexual
Guía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 2 : VSG en Contra de Refugiados de Minorías Sexuales
Guía del instructor | PPT | Folleto
Módulo 3 : Impacto de la VSG – Refugiados de Minorías Sexuales
Guía del instructor | PPT
Módulo 4 : Respuesta a la VSG – Refugiados de Minorías Sexuales
Guía del instructor | PPT